Журнали

Журнал – друковане періодичне видання.

Поряд з газетою, журнал є одним з основних ЗМІ і пропаганди, впливає на громадську думку, формуючи її відповідно до інтересів певних ідеологічних груп, суспільних класів, політичних партій і організацій.

Видавничо-поліграфічне підприємство «Імекс-ЛТД» друкує  вже не один рік такі журнали:

«Золотий резерв» – корпоративне видання Університету банківської справи Національного банку України,

«Український історичний журнал» – науковий журнал Національної Академії Наук України, Інституту історії України, Інститутут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса та інші видання.

Традиційно журнальне видання виходить у вигляді блоку аркушів друкованого матеріалу визначеного формату в обкладинці та з палітуркою.